thảo quả

    500.000

    Thảo quả, đò ho hay sa nhân cóc là một loài thực vật có hoa thuộc họ Gừng.

    Danh mục: