Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiện nay, Chữ Hà giang cung cấp tam thất bắc khô, loại 7 củ/lạng có độ tuổi trên 7 năm,… 1.600.000
Nụ hoa tam thất từ lâu đã được sử dụng như một bài thuốc hỗ trợ trị mất ngủ, huyết… 50.000