Hiển thị kết quả duy nhất

Thảo quả, đò ho hay sa nhân cóc là một loài thực vật có hoa thuộc họ Gừng. 500.000